Feel KOBE + ค้นพบความสนุกสนานของโกเบ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเป็นพื้นฐานกิจกรรมองค์กรของเราพร้อมทั้งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้ออกแบบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

1.การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในทุกเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะมีการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

2.การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานและขอบเขตของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าตอนขอข้อมูลส่วนบุคคล และจะขอข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

(1)ในเว็บไซต์นี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการเข้าสู่ระบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดเมนเนม IP แอดเดรส และการเรียกดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้
(2)เว็บไซต์นี้มีการเก็บรวบรวม OPID ของเฟสบุค, โทเคน, และระยะเวลาที่ใช้ได้ของโทเคน เพื่อให้บริการเชื่อมโยงฟังก์ชั่นกับแอพพลิเคชั่น [KOBE Office Travel Guide by NAVITIME] แอพพลิเคชั่นนำเที่ยวอย่างเป็นทางการของเมืองโกเบ
(3)เกี่ยวกับคุกกี้
หน้าเว็บของเว็บไซต์นี้ มีหน้าเว็บส่วนหนึ่งที่ใช้งานคุกกี้อยู่ คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์มายังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานและจะถูกเก็บสะสมในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์แยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานออกได้ การใช้งานคุกกี้ทำให้สามารถเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมหน้าเว็บและจำนวนครั้งในการเยี่ยมชมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ อนึ่ง เราจะไม่ใช้งานคุกกี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถแยกแยะให้ทราบถึงผู้ใช้งานแต่ละคนได้โดยเด็ดขาด อีกทั้งท่านยังสามารถปฏิเสธฟังก์ชันคุกกี้ได้โดยการเซ็ตที่บราวเซอร์ของผู้ใช้งาน แม้จะปฏิเสธฟังก์ชันคุกกี้ก็ยังสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยไร้ปัญหา

3.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้ซึ่งระบุไว้ล่วงหน้าและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเรา อีกทั้งในกรณีที่เราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาไปยังพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกโดยผ่านความยินยอมจากบุคคล/องค์กรที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว เราจะใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยและกำหนดภาระหน้าที่ที่จะใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยในการร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เว็บไชต์นี้ ใช้งาน Google Analytics เพื่อให้เข้าใจสภาพการณ์ในการใช้เว็บไซต์อย่างชัดเจน Google Analytics ใช้งานคุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งาน คำอธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของGoogle Analytics กรุณาดูได้ที่เว็บไซต์ Google Analytics อนึ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Google Analytics จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเรา

4.การให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

ทางเราจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของบุคคล / องค์กรที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นในกรณีกฎหมายกำหนด

5.การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลให้ถูกต้องและควบคุมดูแลอย่างปลอดภัย รวมทั้ง ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับเหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งอันตรายจากการสูญเสีย การแก้ไขปลอมแปลงหรือการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว

6.การเปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้ และลบข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบุคคล / องค์กรที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ทางเราเปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้ และลบข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องนั้นทันทีหลังจากตรวจสอบแล้วว่าผู้ร้องขอมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

7.องค์กรและโครงสร้างการบริหารงานภายใน

ทางเราจะสร้างโครงสร้างการบริหารจัดการภายในที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะยังคงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.การจัดตั้งและการดำเนินงานของ "กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

ทางเราทำการสร้างและใช้ "กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งจะยังคงตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามความเหมาะสมและจำเป็น

© Feel KOBE+ All rights reserved.