Feel KOBE + ค้นพบความสนุกสนานของโกเบ

ผ่านการขนส่ง

มีข้อเสนอส่วนลดซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษในโกเบ

บัตรรถโดยสารเมืองโกเบและรถไฟใต้ดินแบบ 1 วัน

ช่วงเวลาที่หาซื้อได้: ตลอดปี
อายุการใช้งาน: หนึ่งวัน
ราคา: ผู้ใหญ่ 1,030 เยน

สถานที่จำหน่าย: เคาน์เตอร์และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารสถานีรถไฟใต้ดินเมืองโกเบ และจุดจำหน่ายอื่นๆ
คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารเมืองโกเบและรถไฟใต้ดินเมืองโกเบได้ตลอดทั้งวันด้วยบัตรนี้ (รวมถึงบริการรถโดยสารเมืองโกเบบนสายที่ดำเนินการร่วมกับบัสซันโย)

โปรดทราบ: ข้อมูลบนบัตรโดยสารเป็นภาษาญี่ปุ่น

บัตรโดยสารรถบัสรอบเมืองแบบ 1 วัน

ช่วงเวลาที่หาซื้อได้: ตลอดปี
อายุการใช้งาน: หนึ่งวัน
ราคา: ผู้ใหญ่ 660 เยน เด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี) 330 เยน
สถานที่จำหน่าย: บนรถโดยสารรอบเมือง

เดินทางกับรถโดยสารที่สะดวกสบายนี้เพื่อไปเยือนสถานที่เที่ยวชมต่างๆในโกเบได้ตลอดทั้งวัน! ยิ่งไปกว่านั้นหากแสดงบัตรนี้คุณจะยังได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากสถานที่เที่ยวชมในตัวเมืองโกเบกว่า 30 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู PDF

โปรดทราบ: ข้อมูลบนบัตรโดยสารยานพาหนะเป็นภาษาญี่ปุ่น

คูปองท่องเที่ยวโกเบแบบ 1 วัน (เมืองโกเบ)

ช่วงเวลาที่หาซื้อได้: ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 1 ตุลาคม 31 มีนาคม
ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 1 เมษายน่ 30 กันยายน
อายุการใช้งาน: หนึ่งวัน ในช่วงเวลาที่หาซื้อได้
ราคา: ผู้ใหญ่ เพียง 950 เยน สำหรับบัตรเดินทางในเมืองโกเบ

สถานที่จำหน่าย: เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารสถานีรถไฟใต้ดินเทศบาลเมืองโกเบ ชิน-โกเบ, สถานีซันโนะมิยะ และสถานีชินนากาตะ, เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรภายในสถานีสายไคกัง และจุดจำหน่ายอื่นๆ
ใช้คูปองท่องเที่ยวโกเบแบบ 1 วันเพื่อค้นพบมนต์เสน่ห์ของโกเบ บัตรนี้ช่วยให้คุณใช้บริการรถไฟในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองโกเบได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งวัน และมาพร้อมกับคูปอง Kobe City Fun Pass มูลค่า 700 เยนใช้ลดค่าธรรมเนียมการเข้าชมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 60 แห่งทั่วโกเบ

เข้าชม เว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

โปรดทราบ: ข้อมูลบนบัตรโดยสารเป็นภาษาญี่ปุ่น
แผ่นพับที่คุณจะได้รับพร้อมกับการซื้อ Kobe City Fun Pass เป็นภาษาญี่ปุ่น
คูปอง Kobe City Fun Pass (700 เยน) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Kobe Welcome Coupon หรือข้อเสนอส่วนลดอื่นๆ ได้

แผนที่รถไฟเมืองโกเบที่สามารถใช้คูปองท่องเที่ยวโกเบแบบ 1 วันได้

ข้อเสนอส่วนลดบัตรโดยสารราคาพิเศษมีขายในโอซากาและท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

Kansai Thru Pass

ช่วงเวลาที่หาซื้อได้: ตลอดปี
อายุการใช้งาน: มีบัตรโดยสารแบบ 2 วัน และ 3 วัน
ราคา: ผู้ใหญ่ บัตรโดยสารแบบ 2 วัน 4,000 เยน, แบบ 3 วัน 5,200 เยน
เด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี) บัตรโดยสารแบบ 2 วัน 2,000 เยน, แบบ 3 วัน 2,600 เยน
สถานที่จำหน่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ และจุดจำหน่ายอื่นๆ

เว็บไซต์

บัตรราคาประหยัดนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการรถไฟใต้ดิน, รถไฟเอกชน และรถโดยสารทั่วเมืองคันไซได้
มีสิทธิประโยชน์ส่วนลดในสถานที่เที่ยวชมต่างๆ 350 แห่งทั่วคันไซ และมีหนังสือนำเที่ยวภาษาต่างประเทศให้ด้วย

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศและพำนักอยู่ระยะสั้น เท่านั้นสามารถซื้อ KANSAI THRU PASS ได้ (คุณต้องแสดงหนังสือเดินทาง)

Hankyu Tourist Pass

ช่วงเวลาที่หาซื้อได้: ตลอดปี
อายุการใช้งาน: มีบัตรโดยสารแบบ 1 วัน และ 2 วัน
ราคา: มีเฉพาะราคาผู้ใหญ่ บัตรโดยสารแบบ 1 วัน 800 เยน, แบบ 2 วัน 1,400 เยน
สถานที่จำหน่าย: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮันคิว โอซากา-อุเมดะ

เว็บไซต์

บัตรนี้ช่วยให้คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟ Hankyu Railway สายต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างโอซากา, เกียวโตและโกเบได้
คุณจะได้รับแผนที่ภาษาต่างประเทศ, หนังสือนำเที่ยว และคูปองพร้อมกับการซื้อบัตรนี้

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศและพำนักอยู่ระยะสั้น เท่านั้นที่สามารถซื้อ Hankyu Tourist Pass ได้ (คุณต้องแสดงหนังสือเดินทาง)

© Feel KOBE+ All rights reserved.