Official Travel Guide of Kobe

Kobe Free Wi-Fi

เกี่ยวกับฟรีไวไฟในโกเบ

คุณสามารถใช้ฟรีไวไฟได้ที่จุดฮอตสปอต 3,000 แห่งในเมืองโกเบ

“Wi2 300” ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในโกเบ และคุณสามารถรับบัตรใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายในโกเบเพื่อใช้บริการ “Wi2 300” ได้ฟรี

“Wi2 300” เป็นบริการ LAN ไร้สายสาธารณะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในเมือง ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน, สถานีรถไฟ และแมคโดนัลด์ คุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่ากับในบ้าน กับอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, iPhone หรือ iPod touch “Wi2 300” ช่วยให้การใช้อินเทอร์เน็ตของคุณง่ายดายขึ้น

“Wi2 300” ให้บริการในพื้นที่ต่างๆทั้งในและนอกเมืองโกเบ รวมถึง เกียวโต, โอซากา, โตเกียว และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย!

 • คุณต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน Wi2 300 ก่อนใช้บริการ
 • ลิงค์ด้านบนจะนำคุณไปยังหน้าเงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการ Wire and Wireless Co., Ltd.
 • ฟรีไวไฟในโกเบไม่มีบริการฟิลเตอร์ป้องกันเวบไซต์อันตราย โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยผ่านบริการนี้

ความสามารถใช้งานร่วมกัน

 • iOS(iPhone/iPad/iPod touch)
 • Android
 • Windows8.1/8/7/Vista
 • Mac OS X

เครื่องหมายการค้า

ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

 • "Wi-Fi" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
 • Apple, Apple Logo และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ
 • "Google", the "Google logo", "Google Maps", "Google Play", "Google Play logo", "Android" และ "Android logo" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
 • "Microsoft®Windows®" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

หมายเหตุการใช้งาน

ในการใช้งานเครือข่ายนี้ เครื่องปลายทางของคุณจะต้องได้รับ Japanese Technical Regulations Conformity Certification โปรดทราบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองนี้ เช่น อุปกรณ์ที่ซื้อภายนอกญี่ปุ่นถือ เป็นการละเมิดกฎหมายวิทยุญี่ปุ่น ส่วน Iphone และ Ipad นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้กฎนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจากเว็บไซต์ต่อไปนี้

© Official Travel Guide of Kobe All rights reserved.