Feel KOBE + Feel KOBE + Khám phá Niềm vui của Kobe

Bản đồ hướng dẫn

Xin hãy sử dụng bản đồ hướng dẫn này cho việc lên kế hoạch du lịch, tản bộ ở Kobe v.v... Nếu in ra thì sẽ rất tiện lợi khi mang theo và có thể xem bản đồ bất cứ lúc nào tùy thích!

Phương pháp tải xuống

  • Trường hợp sử dụng Windows, hãy nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Lưu liên kết này dưới dạng” từ trình đơn cửa sổ pop-up và lưu vào nơi tùy thích.
  • Cỡ giấy của bản đồ hướng dẫn được tải xuống là A3, nhưng có thể in thu nhỏ theo cỡ giấy tùy thích.
[KOBE] Tourist Map PDF
[BAY AREA / CITY CENTER] Tourist Map PDF
[KITANO] Tourist Map PDF
[ARIMA HOT SPRING] Tourist Map PDF
[SAKE BREWERIES OF NADA] Tourist Map PDF
[SUMA] Tourist Map PDF
[KOBE WEST] Tourist Map PDF
[TSU-NO-MICHI] Tourist Map PDF
[Mt. ROKKO] Tourist Map PDF
© Feel KOBE+ All rights reserved.