Feel KOBE + Feel KOBE + Khám phá Niềm vui của Kobe

Chính sách bảo mật

Hiệp hội chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân, và chúng tôi nghĩ rằng đảm bảo triệt để việc bảo vệ thông tin này là điều cơ bản của hoạt động kinh doanh, đồng thời là trách nhiệm mang tính xã hội. Để làm được việc đó, chúng tôi quy định chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau đây, và tiến hành quản lý thông tin một cách an toàn và thích hợp.

1.Tuân thủ kỷ luật và pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân

Hiệp hội luôn tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân, và sử dụng một cách thích hợp các thông tin cá nhân.

2.Thu thập thông tin cá nhân

Khi Hiệp hội thu thập thông tin cá nhân, sẽ làm rõ mục đích sử dụng, thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp công chính và thích hợp.

(1)Website này thu thập tên miền internet, địa chỉ IP, các thông tin xem website này, v.v…bằng hình thức bản ghi truy cập.
(2)Ở Website này chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như OPID, Token và Thời gian hiệu lực của Token từ Facebook của bạn nhằm cung cấp chức năng liên kết với ứng dụng tham quan Kobe "KOBE Official Travel Guide by NAVITIME".
(3)Về cookie
Trong các trang mà website này cung cấp, có một số trang có sử dụng cookie.
Cookie là thông tin được gửi tới trình duyệt của người sử dụng từ máy chủ để người cung cấp website phân biệt được máy vi tính của người sử dụng, và được lưu trữ trong máy vi tính của người sử dụng, bằng việc sử dụng cookie, có thể thu thập được thông tin về số lần truy cập của máy tính đang sử dụng hay trang đã truy cập, v.v… Tuy nhiên, Hiệp hội hoàn toàn không sử dụng cookie để thu thập các thông tin mà có thể phân biệt được đó là thông tin của cá nhân người sử dụng. Ngoài ra, có thể vô hiệu hóa chức năng cookie bằng cách cài đặt trình duyệt của người sử dụng. Vô hiệu hóa chức năng cookie cũng không gây ra vấn đề gì đến việc sử dụng website này.

3.Sử dụng thông tin cá nhân

Hiệp hội này chỉ sử dụng thông tin cá nhân để hoàn thành nghiệp vụ khi cần thiết trong phạm vi của mục đích sử dụng đã thông báo khi thu thập thông tin cá nhân. Ngoài ra, trong trường hợp ủy thác việc sử dụng thông tin cá nhân ra bên ngoài để hoàn thành nghiệp vụ với sự đồng ý của đương sự thì Hiệp hội cũng sẽ tiến hành giám sát nơi ủy thác một cách thích hợp để không xảy ra việc rò rỉ hay việc cung cấp lại thông tin cá nhân cho nơi khác.
Wesite này đang sử dụng Google Analytics nhằm nắm bắt được tình trạng sử dụng website.
Google Analytics sẽ sử dụng cookie để thu thập thông tin của người sử dụng.
Về việc giải thích liên quan đến điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Google Analytics thì vui lòng xem trong website của Google Analytics. Ngoài ra, Hiệp hội sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến thiệt hại từ việc sử dụng dịch vụ của Google Analytics.

4.Cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3

Ngoại trừ trường hợp pháp luật có quy định, Hiệp hội sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 nếu không nhận được sự đồng ý trước của đương sự.

5.Quản lý thông tin cá nhân

Hiệp hội bảo vệ tính chính xác của thông tin cá nhân, quản lý chúng một cách an toàn, đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp và ở mức độ hợp lý đối với các truy cập bất chính hay nguy cơ rò rỉ, mất mát, giả mạo v.v… thông tin cá nhân.

6.Tiết lộ, điều chỉnh, ngưng sử dụng, xóa bỏ thông tin cá nhân

Hiệp hội xác nhận rằng bản thân đương sự có quyền yêu cầu tiết lộ, điều chỉnh, ngưng sử dụng, xóa bỏ v.v… thông tin cá nhân của người đó, và nhanh chóng đối ứng trong trường hợp có các yêu cầu này.

7.Tổ chức, thể chế

Hiệp hội có xây dựng thể chế quản lý thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời nỗ lực nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân đối với Ủy viên ban quản trị và viên chức.

8.Xây dựng và thực thi quy trình bảo vệ thông tin cá nhân

Hiệp hội có ban hành “Quy trình bảo vệ thông tin cá nhân” để quản lý an toàn và thích hợp thông tin cá nhân, ngoài ra, khi cần thiết sẽ tiến hành xem xét, cải thiện một cách liên tục cơ chế liên quan đến quản lý bảo vệ thông tin cá nhân.

© Feel KOBE+ All rights reserved.